Contacts

The Republic of Moldova
Miron Costin 7 
Tel. +373 (22) 49-21-31
Sales department:
Tel. +373 (22) 43-86-38
Fax. +373 (22) 47-36-98
Email: marketing@mecagro.md

Presentation of IS ITA Mecagro

Search

Activitatea tehnico-ştiinţifică şi financiară