• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

TEHNICĂ AUTOHTONA ȘI DE IMPORT ÎN CREDIT

Stimaţi producători agricoli
 
  Vă aducem spre cunoştinţă  că, conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.355 din 31.05.2012, Întreprinderii de Stat Institutul de Tehnică Agricolă ,,Mecagro” îi sunt transmise funcţiile de administrare şi asigurare a rambursării de către staţiunile tehnologice de maşini a creditelor tehnice alocate de la bugetul de stat în anii 2004 – 2009  pentru stimularea creării acestora, precum şi atribuţiile de gestionare a mijloacelor provenite din rambursarea creditelor menţionate, de la Î. S. ,, Moldresurse” şi Unitatea de Implementare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare.
            În conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare provenite din rambursarea creditelor tehnice alocate de la bugetul de stat în anii 2004 – 2009, Institutul de Tehnică Agricolă ,,Mecagro”, în baza concursurilor pentru selectarea potenţialilor beneficiari de credit tehnic, comercializează tehnică şi utilaj agricol la cerinţele beneficiarilor în rate, într-un termen de cel mult trei ani, cu achitarea în prima rată a unui avans  a cel puţin 30% la momentul încheierii contractului.
LISTA
documentelor depuse de beneficiari pentru procurarea tehnicii agricole în rate:
a) cerere, conform formularului-model elaborat de Institut;
b) copia, autentificată notarial, a actului de constituire a beneficiarului;
c) certificatul de înregistrare a beneficiaruluiîn original şi o copie;
d) decizia, în original, a organului executiv de conducere a beneficiarului (procesul-verbal), ce confirmă adoptarea hotărîrii privind procurarea tehnicii solicitate;
e) ultimul raport financiar, întocmit în modul stabilit, cu aplicarea ştampilei Direcţiei teritoriale pentru statistică;
f) fişa contului personal, eliberată de inspectoratul fiscal teritorial;
g) listele datoriilor debitoare şi creditoare a beneficiarului;
h) lista fondurilor fixe a beneficiarului, cu indicarea costului de bilanţ a acestora;
i) business-planul pentru perioada de răscumpărare a tehnicii solicitate.
 
 O informaţie mai amplă privind participarea la concurs  o găsiţi  la telefoanele: 022-43-04-12, 022-43-04-18.
            Sperăm la o colaborare fructuoasă în domeniul  asigurării  cu mijloace tehnice perfomante de producţie autohtonă  sau de import pentru implementarea tehnologiilor avansate în sectorul agricol.
 
 
 
       Cu stimă,  director  ITA „Mecagro”           Ion Hăbăşescu

Contacte

Republica Moldova
Chişinău, str. Miron Costin 7
Tel. +373 (22) 49-21-31
Departamentul vînzari:
Tel. +373 (22) 43-86-38
Fax +373 (22) 47-36-98
Email: marketing@mecagro.md
Adresa magazinului:
Chișinău, str. Meșterul Manole 4
tel. +373 (22) 47-53-41

Căutare

Prezentare IS ITA Mecagro

Activitatea tehnico-ştiinţifică şi financiară