• 1.jpg

Notă informativă

Prin prezenta,ÎS ITA”Mecagro” Vă informează următoarele.

Potrivit actelor de predare - primite ÎS ITA ”Mecagro” a primit și luat la evidență dela Unitatea de Implimentare și Administrare  a Proiectului Creșterii Producției alimentare (în continuare – UIAPCA)  și  Î.S. ”Moldresurse”, 190  beneficiari de credit tehnic, inclusive, 185 beneficiari în  anul 2012 și 5 beneficiari în 2013, spre asigurarea creditului ethnic  în sumă  de 141437440,17 lei MD

Conform graficului de rambursare al creditelor tehnice în perioada 13.09.2012 - 27.10.2014 beneficiarii sus menționați au rambursat de 34071928 lei. La moment  au achitat integral 42 de Beneficiari. (dintre care 15 în 2012; și 19 în 2013, 8 in 2014), suma datoriei constituie 81874968lei MD ce urmează a fi  rambursată  de către 145 beneficiari de credit tehnic.

 În această ordine de idei, informăm că, a fost finalizată procedura de primire-predare a pasivelor, activelor, precum și documentelor tehnice, contabile, de deviz, contractual și alte documente aferente activității menționate la pct.1 al   Hotărîrii  Guvernului RM nr.355 din 31.05.12, respectiv  la contul de decontare al ÎS ITA ”Mecagro”  în 2012-2013 au fost primite și a luate la evidență următoarele:

1. la contul special al ÎS ITA ”Mecagro”suma de 24.513.079,17 lei MD de la    UIAPCA  și  ÎS ”Moldresurse” ;

2. primit spre  asigurarea  rambursării creditului tehnic în sumă de 116.113.689,00 lei MD de la 184 beneficiari;

3.  creanțe casate în sumă de 810.672,00 lei MD de la 6 STM care au fost lichidate conform hotărîrilor judecătorești  (Dosarul nr.2e186/2012 CAP ”CARMEC AGRO”,Dosarul nr.2e-719/08 CP ”INEȘTI”, dosarul nr. 2e-78/09 CAP  ”AGRO-LIDER-NORD” dosarul nr. 2e-18/2010 CP ”CAITAN-AGRO” dosarul nr. 2e-5920 CA ”CIUBATOM-AGRO”) .

În rezultatul activității de primire-predare au fost încheieate 117 acorduri adiționale cu întocmirea Actului de verificare a sumelor decontate. Au fost încheieate  39 Contracte de preluare a datoriilor, respectiv,  6 contracte încheiate în 2012  și  17  în 2013, 3 in 2014.

Potrivit sarcinilor trasate în vederea gestionării creditelor tehnice și a modului de repartizare a acestora vă informăm că ÎS ITA”Mecagro” întreprinde toate măsurile legate ce se impun, pentru a efectua rambursarea creditelor tehnice de către rău-platnici, inișiind procedura de judecată cu aceștea. Pe parcursul anului 2013 responsabilii de acest domeniu  au  participat la 116 de procese de judecată în judecătoriile raiionale, și Curțile de Apel Chișinău, Bălți, Cahul, Comrat .

Au  fost emise Titlurile executorii la 9 Beneficiari,(dintre care 6 în 2012 și 2 în 2013, 1 în 2014)  intentate procese de insolvabilitate  la 20 agenți economici,(dintre care 8 în  2012 și 8 în 2013, 4 în 2014)

Totodată, menționăm că, au fost efectuate deplasări la fața locului și  verificați 118  beneficiari de credit tehnic din 24 de raioane pentru a determina starea tehnică, modul de deservire și expluatare a tehnicii și utilajului agricol repartizat .  

Conform Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare provenite din rambursarea creditelor tehnice alocate de la bujetul de stat în anii 2004-2009, aprobat  prin  Hotărîrea  Guvernului RM nr.355 din 31.05.2012, în anul 2013 au participat la concurs 78 de agenți economiciși au fost încheeate 61 contracte de alocare a creditelor tehnice, în sumă de 59.621.671,00 lei, inclusiv, fiind achitată prima rată (avansul) în sumă de -18.838.526,60 lei

În perioada 01.01.2014-27.10.2014 au fost încheiate 76 contracte şi  acorduri adiţionale în sumă de 31105189 lei, fiind achitată prima rată (avansul) în sumă de 9490954,6  lei

Potrivit solicitărilor parvenite de la 123 de beneficiari (37 contracte) au fost achiziționate și contractate următoarele unități de tehnică și utilaj agricol:

-  Mașini agricole - 262 unități, dintre care autohtone 147 unități;

-  Combine pentru recoltarea cerealelor – 14 unități;

-  Tractoare de diferite mărci -26 unități;

-  Linie de producere a peletelor din masă vegetală -1 unitate ;

-  Linie de producere a brichetelor din masă vegetală -1 unitate;

-  Utilaj agricol de procesare a produselor agricole uleginoase -1 unitate;

Director ÎS ITA ”Mecagro”                                  Ion HĂBĂȘESCU

 

Contacte

Republica Moldova
Chişinău, str. Miron Costin 7
Tel. +373 (22) 49-21-31
Departamentul vînzari:
Tel. +373 061-009-986
Tel. +373 079-470-809
Tel. +373 (22) 43-86-38
Fax +373 (22) 47-36-98
Email: marketing@mecagro.md
Adresa magazinului:
Chișinău, str. Meșterul Manole 4
tel. +373 (22) 47-53-41

Căutare

Prezentare IS ITA Mecagro

Activitatea tehnico-ştiinţifică şi financiară