mec

Institutul de Tehnică Agricolă (ITA) „Mecagro” este instituţia de bază în domeniul mecanizării agriculturii şi industriei prelucrătoare din Republica Moldova. Reieşind din obiectivele de bază, Institutul elaborează documente de politici privind dezvoltarea mecanizării sectorului agroalimentar şi utilizarea eficientă a mijloacelor tehnice, efectuează cercetări ştiinţifice şi proiectări tehnologice, elaborează tehnologii şi mijloace tehnice pentru sectorul agroalimentar, pentru producerea şi utilizarea surselor regenerabile de energie.
  Institutul „Mecagro” a fost fondat în 1965, fiind pe parcursul activităţii sale receptiv la toate necesităţile sectorului agroalimentar. În perioada înzestrării masive a agriculturii cu mijloace tehnice (anii 70) Institutul a elaborat şi a implementat un complex întreg de procese tehnologice şi mijloace tehnice pentru reparaţia tehnicii agricole şi recondiţionarea pieselor uzate, ocupând locuri de frunte în fosta Asociaţie Unională “Selhoztehnica”. În perioada dezvoltării intensive a ramurii tutunăritului în Moldova Institutul a elaborat utilajul eficient de uscare a frunzelor de tutun, implementat în toată ţara. Pentru aceasta colaboratorilor Institutului li s-a decernat Premiul de Stat în domeniul ştiinţei şi tehnicii.
  După anii 1990-1992 activitatea Institutului a fost reorientată la elaborarea mijloacelor tehnice pentru toate întreprinderi din sectorul agroalimentar din RM. A fost elaborat un sistem de maşini pentru protecţia plantelor cu diferite capacităţi şi destinaţii (pentru vii, livezi, culturi de câmp, culturi nucifere, sere, suprafeţe mari şi mici). Pentru elaborări performante colaboratorilor Institutului li s-a acordat în 2004 Premiul Naţional.
  Institutul a avut şi are un aport esenţial la elaborarea mijloacelor tehnice pentru sectorul zootehnic. Elaborările Institutului au fost implementate la 38 uzine de producţie a utilajului pentru fermele zootehnice pe întreg teritoriul fostei URSS. Înzestrarea sectorului zootehnic cu mijloace tehnice performante rămâne o direcţie prioritară pentru Institut. Pentru aceasta sunt elaborate linii tehnologice şi agregate pentru prepararea nutreţurilor combinate cu diferite capacităţi (extrudere, malaxoare, concasoare etc.), boxă pentru întreţinerea scroafei cu purcei, care sunt implementate în Republica Moldova şi Federaţia Rusă.
  O altă direcţie importantă de cercetare-dezvoltare-inovare a Institutului este elaborarea mijloacelor tehnice pentru procesarea producţiei agricole. În acest context au fost elaborate utilaje pentru procesarea seminţelor de floarea soarelui, cerealelor, lânei, conservarea boabelor de porumb zaharat, complex de utilaje pentru abatoare.
Cu scopul valorificării potenţialului energetic al biomasei Institutul a elaborat utilaje pentru condiţionarea masei vegetale şi producerea biocombustibililor solizi (peletelor, brichetelor), lichizi (biodieselului, amestecurilor combustibile etanol-benzină). Pentru automatizarea mijloacelor tehnice în cadrul Institutului „Mecagro” sunt elaborate sisteme electronice de comandă şi control (SECC).
  Majoritatea elaborărilor ştiinţifice conţin elemente inovaţionale, recunoscute şi confirmate prin 382 brevete de invenţie. Elaborările ştiinţifice ale Institutului sunt expuse la diferite Expoziţii, Târguri internaţionale şi naţionale, fiind apreciate cu diferite menţiuni. Drept rezultat al eforturilor depuse în domeniul cercetare-inovare, producţia ITA „Mecagro” este solicitată pe piaţa din Republica Moldova, precum şi din alte ţări (Rusia, Georgia, Azerbaidjan, Ucraina etc).

Contacte

Republica Moldova
Chişinău, str. Miron Costin 7
Tel. +373 (22) 49-21-31
Departamentul vînzari:
Tel. +373 (22) 43-86-38
Fax +373 (22) 47-36-98
Email: marketing@mecagro.md
Adresa magazinului:
Chișinău, str. Meșterul Manole 4
tel. +373 (22) 47-53-41

Căutare

Prezentare IS ITA Mecagro

Activitatea tehnico-ştiinţifică şi financiară