Expoziţia Internaţională Specializată „Moldagroteh-2017” ediția de primăvară

     În perioada de 15-18 martie 2017 Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” va participa la Expoziţia Internaţională Specializată de maşini, echipamente şi tehnologii destinate complexului agroindustrial „Moldagroteh-2017”. Ediţia de primăvară.

            La standul Institutului veți putea face cunoștință cu cele mai noi și performante elaborări ale IS ITA ”Mecagro” cum ar fi:

  • Mașini pentru protecția culturilor de cîmp - STR-21-2000P, STR-21-2000;
  • Dispozitiv cu rampă hidroficată DR-12H;
  • Mașini pentru protecția plantațiilor moltianuale - SNU-2000, SLV-2000FV, SLV-2000CR;
  • Dispozitive pentru administrarea erbicidelor - DEV-2, DEU 2,5-4,0 , DEU 4,0-6,0;
  • Agregat pentru transportarea aper ATA-4000P;
  • Mijloace tehnice pentru fitotehnie - agregat de tocare și mulcire a masei vegetale ATM, mașina de curățat fîșiile din rîndurile de plante MC2;
  • Răcitor-transportor-cernător pentru liniile de fabricare a peletelor.                

Vizitați standul IS ITA Mecagro pentru a primi informații despre producția tehnico-științifică a Institutului de Tehnică Agricolă Mecagro, ofertele de vânzare și modalitățile de procurare în credit.

Vă așteptăm !

ISIF 2017 Medalia de Aur

    La expoziţia Internaţională ISIF 17 ediţia a II (2-4 martie 2017), Istambul, Turcia ITA „Mecagro" a obţinut Medalia de Aur pentru ciclul de invenţii "Echipament pentru condiţionarea biomasei "

dip aur small

medalie aur turcia2 medalie aur turcia

AVIZ

La 16 decembrie 2016, ora 900

     în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 60.255.01-03 din cadrul UASM va avea loc susţinerea tezei de doctor habilitat „Tehnologia şi mijloacele tehnice de producere şi utilizare a biocombustibililor în baza alcoolilor monoatomici", specialitatea 255.01. Tehnologii şi mijloace tehnice în agricultură şi dezvoltarea rurală,

autor - dr. Cerempei Valerian,

consultant ştiinţific – dr. hab.,membru cor. AŞM Hăbăşescu Ion.


Local: m. Chişinău, str. Mirceşti, 56, Facultatea Inginerie Agrară şi Transport Auto, aula 402.

Moldagroteh 2016

    În perioada 18-22 octombrie 2016 Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro" a participat la Expoziţia Internaţională Specializată de maşini, echipamente şi tehnologii destinate complexului agroindustrial „Moldagroteh -2016", ediţia de toamnă.

moldagroteh 31 2016 1

Citește mai departe...

Expoziţia Internaţională Specializată „Moldagroteh-2016”

        În perioada de 19-22 octombrie 2016 Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” va participa la Expoziţia Internaţională Specializată de maşini, echipamente şi tehnologii destinate complexului agroindustrial „Moldagroteh-2016”. Ediţia de toamnă.

        Institutul va participa la această prestigioasă expoziţie cu noi elaborări de maşini pentru protecţia plantelor (stropitori, dispozitive pentru administrarea erbicidelor în vii şi livezi, la culturile de cîmp şi leguminoase), utilaje pentru producerea biocombustibililor solizi (peletelor, brichetelor) şi alte mijloace tehnice necesare producătorilor agricoli pentru mecanizarea proceselor tehnologice din sectorul agroalimentar.

Vizitați standul IS ITA Mecagro pentru a primi informații despre producția tehnico-științifică a Institutului de Tehnică Agricolă Mecagro, ofertele de vânzare și modalitățile de procurare în credit.

Vă așteptăm !

Vizita Ministrului d-lui Eduard Grama şi Preşedintelui Comisiei Parlamentului pentru Agricultură Radu Mudreac la Institutul de Tehnică Agricolă ,,Mecagro’’

    Pe data de 27 iunie 2016 a avut loc o vizită a Ministrului d-lui E. Grama, Preşedintelui Comisiei Parlamentului d-lui R. Mudreac şi a Şefului Direcţiei Ştiinţă, Educaţie şi Extensiune MAIA d-nei R. Reşitca la ITA ,,Mecagro’’.

Citește mai departe...

AVIZ

AVIZ

Pe data de 16.06.2016, ora 1000,în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 255.01 «Tehnologii şi mijloace tehnice în agricultură şi dezvoltarea rurală»din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova pe adresa: MD-2049 or. Chişinău, str. Mirceşti  56, blocul facultăţii «Ingineria Agrară şi Transport Auto», aud. I-204 va avea loc prezentarea publică a tezei de doctor în tehnică cu titlul «Разработка технологии и рабочих органов комбайна для уборки сахарного сорго», la specialitatea  255.01«Tehnologii şi mijloace tehnice în agricultură şi dezvoltarea rurală».

Competitor: cercetător ştiinţific, ing. Raicov Victor

Conducător ştiinţific: membru corespondent AŞM, doctor habilitat în tehnică Hăbăşeşcu Ion.

Citește mai departe...

Susţinerea publică a tezei de doctor habilitat în tehnică

AVIZ

Pe data de 09.06.2016, ora 1400,în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 255.01 «Tehnologii şi mijloace tehnice în agricultură şi dezvoltarea rurală»din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova  pe adresa: MD-2049 or. Chişinău, str. Mirceşti  56, blocul facultăţii «Ingineria Agrară şi Transport Auto», aud. I-204 va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor habilitat în tehnică cu titlul «Elaborarea tehnologiei şi mijloacelor tehnice de producere şi utilizare a biocombustibililor în baza alcoolilor monoatomici», la specialitatea  255.01«Tehnologii şi mijloace tehnice în agricultură şi dezvoltarea rurală».

Competitor: doctor în tehnică Cerempei Valerian

Consultant ştiinţific: membru corespondent AŞM, doctor habilitat în tehnică Hăbăşeşcu Ion.

Citește mai departe...

AVIZ

Pe data de 03 iunie 2016, ora 1415,aud. 6-415,

în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil  242.05 „Tehnologii, procedee și utilaje de prelucrare”  din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei va avea loc prezentarea  tezei de doctor habilitat în tehnică cu tema „Elaborarea tehnologiei și mijloacelor tehnice de producere și utilizare a biocombustibililor în baza alcoolilor monoatomici”, la specialitatea 255.01 „Tehnologii și mijloace tehnice în agricultură și dezvoltarea rurală”,

competitor -  dr. în tehnică Cerempei Valerian,

consultant științific – membru cor. AȘM, d.h.t. Hăbășescu Ion.

Preşedinte SȘP: Bostan Ion, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, academician

Vicepreşedinte: Stoicev Petru, doctor habilitat în tehnică,

profesor universitar

            Secretar ştiinţific: Trifan Nicolae, doctor în tehnică,

                conferenţiar universitar

Anunț privind modificarea rechizitelor bancare și implementarea codului IBAN

Prin prezenta, vă informăm că începînd cu 1 ianuarie 2016 toate transferurile bancare se vor efectua doar în format IBAN.

Luînd în considerație cele expuse mai sus, vă aducem la cunoștință contul la care întreprinderea va efectua plata.

 

ÎS ITA ”Mecagro”

MD-2068 Chișinău, str. Miron Costin 7

IDNO:1003600102162

TVA:0600055

BC ”Moldova-Agroindbank” SA, fil. Miron Costin

Cod Bancar:AGRNMD2X710

IBAN:MD48AG000000022516040231

Seminar ”Noi modele inovaţionale de mașini pentru protecţia plantelor”

SeminarLogo

Citește mai departe...

Expoziția Internațională Specializată INFOINVENT-2015

Citește mai departe...

Seminar „ Modele noi inovaţionale de maşini pentru protecţia plantelor”

seminar

Citește mai departe...

Expoziţia Internaţională de Invenţii “INOVA”

medalia small

Citește mai departe...

Expozitia Internațională specializată Moldagrotech 2015

moldagrotech 2015 41448

 

Citește mai departe...

Reduceri la producţia tehnico-ştiinţifică

 

Reduceri img

Citește mai departe...

Inovaţii 2014-2015 I.S. ITA „Mecagro”

brevet1

Citește mai departe...

Noi magazine specializate

shop icon

Citește mai departe...

Contacte

Republica Moldova
Chişinău, str. Miron Costin 7
Tel. +373 (22) 49-21-31
Departamentul vînzari:
Tel. +373 (22) 43-86-38
Fax +373 (22) 47-36-98
Email: marketing@mecagro.md
Adresa magazinului:
Chișinău, str. Meșterul Manole 4
tel. +373 (22) 47-53-41

Căutare

Prezentare IS ITA Mecagro