• 1.jpg

Şedinţa Consiliului Ştiinţific al Institutului „Mecagro”

Şedinţa Consiliului Ştiinţific  al Institutului  „Mecagro”

La 15 decembrie curent  a avut loc şedinţa Consiliului Ştiinţific al ITA „Mecagro”, prezidată de directorul Institutului, membru cor. AŞM Ion Hăbăşescu

Ordinea de zi a şedinţei:

Raportul privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională în a. 2011÷2014 a  subdiviziunilor Institutului ITA „Mecagro”

       Raportori:

 1. Hăbăşescu Ion – director, membru cor. AŞM, doctor habilitat în ştiinţe tehnice
 2. Balaban Nicolae – şef laborator Mijloace tehnice
 3. Vasilevschi Sergiu – şef laborator  Maşini pentru protecţia plantelor
 4. Chirău Ion – şef laborator Sisteme mecatronice
 5. Severin Gheorghe – şef laborator Marketing şi relaţii externe, doctor în ştiinţe agricole

În lucrările Consiliului Ştiinţific au participat:

Din partea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare

 1. Reşitca Rodica – şef, Direcţia ştiinţă, formare profesională şi extensiune rurală  
 2. Cîrlig Eugenia  – specialist principal, Direcţia ştiinţă, formare profesională şi extensiune rurală
 1. Frasineanu-Rusnac-Magdalena - specialist principal, Direcţia ştiinţă, formare         profesională şi extensiune rurală

Din partea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

 1. Găină Boris – academician-coordonator al SŞA
 2. Stratan Nicolae – şef Direcţie politici în domeniul ştiinţei al AŞM

Din partea Staţiei de Stat pentru Încercarea Maşinilor

 1. Ţap Eduard – director
 2. Guţu Eugen – specialist principal
 3. Grozdev Nicolae – specialist principal

Din partea Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”

 1. Hăbăşescu Ion – director, membru cor. AŞM, doctor habilitat în ştiinţe tehnice
 2. Cerempei Valerian – director adjunct pe Probleme de ştiinţă, doctor în ştiinţe tehnice
 3. Balaban Nicolae – şef laborator Mijloace tehnice
 4. Vasilevschi Sergiu – şef laborator  Maşini pentru protecţia plantelor
 5. Chirău Ion – şef laborator Sisteme mecatronice
 6. Severin Gheorghe – şef laborator Marketing şi relaţii externe, doctor în ştiinţe agricole
 7. Golomoz Anatolie – director adjunct pentru Producţie experimentală
 8. Molotcov Iurie – şef sector Surse Regenerabile de Energie
 9. Raicov Victor – cercetător ştiinţific
 10. Mistreţ Tudor – inginer proiectant,

membrii consiliului ştiinţific şi alţi colaboratorii ai Institutului „Mecagro” (total – 53 persoane).

Raportorii au prezentat informaţia privind rezultatele obţinute de către subdiviziunile Institutului şi integral de către Institutul „Mecagro” în anii 2011÷2014.

Membrii Consiliului Ştiinţific al ITA „Mecagro” şi reprezentanţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al RM au apreciat înalt rezultatele obţinute de către colaboratorii ITA „Mecagro”.

Galerie Foto

SDC11859  SDC11864   SDC11866 SDC11867 
 SDC11868  SDC11872  SDC11873  SDC11874
 SDC11875  SDC11876  SDC11884  SDC11885

Contacte

Republica Moldova
Chişinău, str. Miron Costin 7
Tel. +373 (22) 49-21-31
Departamentul vînzari:
Tel. +373 061-009-986
Tel. +373 079-470-809
Tel. +373 (22) 43-86-38
Fax +373 (22) 47-36-98
Email: marketing@mecagro.md
Adresa magazinului:
Chișinău, str. Meșterul Manole 4
tel. +373 (22) 47-53-41

Căutare

Prezentare IS ITA Mecagro

Activitatea tehnico-ştiinţifică şi financiară