• 1.jpg

Expoziţia Internaţională Specializată MOLDAGROTEH(spring) ediția a XXVIII-a

 În  perioada   4-7  martie   2015   Institutul  de  Tehnică  Agricolă Mecagro  a participat  la Expoziţia  Internatională  Specializată  de  mașini , echipamente  și  tehnologii  destinate  complexului  agroindustrial ,, Moldagroteh”, ediţia  a XXVIII-a .

  Institutul  a  participat  la  aceast a prestigioasă  expoziţie cu  cele  mai  noi  elaborari  de  maşini  pentru protecția   plantelor (tocatoare,  stropitori, dispozitive  pentu  introducerea  erbicidelor  în  vii  şi  livezi, culturi  de cîmp si  legumicole ) , linii  pentru  producerea  biocombustibililor  solizi  ( peletelor, brichetelor)  şi  alte utilaje  necesare  producătorilor  agricoli  pentru  mecanizarea  proceselor  tehnologice  din  sectorul  agrar.

 De  o  mare popularitate  între  vizitatori  s-a bucurat Mașina de  stropit  tractată  cu rampă de  tip STR-21-2000P cu  laţimea   de  lucru  18  și  21  metri  pentru  tratarea  culturilor  de  câmp  și  legumicole,  care  are  avantaje   faţă  de  cele  precedente,  este  echipată  cu  rezevor  din  poliester. În  rezervorul  de  bază  pentru  soluțiile  chimice   sunt  incadrate  rezervoarele  de  spalare  a  celui   de  bază  si igienic,  dispozitiv  performant   de  stabilizare a    rampei,    sistem  de  iluminare  pe timp de noapte   a jetului  de lichid  pulverizat  şi  alte  accesorii  ce o face   să  corăspundă  cerinţelor  actuale  din  agricultura  performantă.

 Alt  exponat - Mașina  de  stropit   tractată  pentru   protecţia  plantelor în  livezi  si   viţa  de  vie  de  tip  SLV-2000CR  cu  captare  frontală  a aerului  ce  exclude  pătrunderea   repetată  a  picaturilor  de  lichid  în  ansamblul  de ventilaţie-pulverizare,  dispozitiv  de  redresare  a  aerului  ce  reduce  gradul  de  turbulenţă  a  fluxului  de  aer  garantînd  distribuirea  mai  uniformă   a  picăturilor  de  lichid  pe  suprafaţa  prelucrată  și  înalțimea  de  tratare  pîna  la  7,5 m.

  Pentru  proţecţia  pomilor  cu tulpini  viguroase,inclusiv  nuci,  un  interes   deosibit  a  avut exponatul  mașina  de  stropit   tractată de  tip  SNU-2000 TURBO,  care  asigură  înalțimea  de  tratare  de  pînă  la 15 m  şi  calitate  înaltă de  pulverizare  a  lichidului  chimic  și  preț  mai redus  în  comparaţie  cu  alte  stropitori  precedente.

  Pentru   administarea  erbicidelor  în  vii, livezi  și  culturi  de  câmp  este  distinată  Mașina de  administrare  a erbicidelor  MAE -500  cu rezervor  din  poliester,    capacitatea rezervorului  de 500 l. Este o  mașină  purtată,  universală  la  care  se  poate    asambla    diferite  dispozitive  de erbicidare  cu  lățimea  de  lucru  între  rînduri  în  vii 2,5-4,0 m , livezi  4,0-6,0 m , plantații  de nuci  pînă  la 10 m  şi  culturile   de câmp pîna  la 12 m.

  Actualmente  elabararea  Institutului   tehnologiei  de folosire   a surselor  regenerabile  de energie şi  în special  a  combustibililor  obtinuţi  din  biomasă ( peleti, brichete)  a avut  un interes  deosebit  pentru  fermieri  Tocatorul  de crengi  TC-1,7  cu productivitatea  de  2,5 ha/ora,  care  este  folosit  pentru  strîngerea  şi  marunţirea  resturilor  între  rînduri  după  curăţirea  copacilor  în  livezi şi  lăstarilor  de  viţa  de  vie,  cu  scopul  pregătirii  materiei  prime  pentru  producerea   brichetelor  şi peletelor  combustibile  din  masă  vegetală.  În cadrul  concursului   Internațional  ,,Noutatea  Anului’’ acest   sistem  de  utilaje  a fost  nominalizat  cu Medalia de  aur  şi  Diploma  de gradul 1  al  Ministerului  Agriculturii  şi  Industriei Alimentare.

Moldagroter spring2015 gold  Moldagroter spring2015 

  Aducem  mulțumiri  tuturor  participanţilor, la  expoziția  Moldagroteh-2015  pentru  propunerile  și  sugestiile  înaintate  spre  sporirea  calitaţii și  competitivităţii  mijloacelor  tehnice   elaborate, produse  și  comercializate  de Institut  și  sperăm  pe  viitor  la  o colaborare  fructuoasă cu agenţii  economici  din  sectorul  agroindustrial.    

Contacte

Republica Moldova
Chişinău, str. Miron Costin 7
Tel. +373 (22) 49-21-31
Departamentul vînzari:
Tel. +373 061-009-986
Tel. +373 079-470-809
Tel. +373 (22) 43-86-38
Fax +373 (22) 47-36-98
Email: marketing@mecagro.md
Adresa magazinului:
Chișinău, str. Meșterul Manole 4
tel. +373 (22) 47-53-41

Căutare

Prezentare IS ITA Mecagro

Activitatea tehnico-ştiinţifică şi financiară