• 1.jpg

Noi magazine specializate

 Noi magazine specializate

Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” elaborează, confecţionează şi pune la dispoziția producătorilor agricoli o gamă largă de maşini şi utilaje necesare mecanizării sectorului agroalimentar.
În scopul promovării şi sporirii eficienţei de deservire a producătorilor agricoli, în mijloace tehnice performante, piese de schimb şi agregate Institutul pe lîngă magazinul specializat pentru comercializarea pieselor de schimb şi agregatelor (or. Chişinău, str. Meşterul Manole, 4; telefon 022475341) a deschis următoarele magazine:
                    SRL „DEVOTAMENT” – raionul Edineţ (or. Cupcini, str. Gării- 4, tel:                                                          024673946, 069145507)
                    SRL „APROTEHPRO” – raionul Comrat (or. Comrat, str. Ialpugskaia –                                                        2b, tel: 029822741,060200063


                                                   or. Chişinău (str. Munceşti -271, tel:                                                                    022855861, 020002920)

                                                   şos. Chişinău-Orhei – km 11
                                                   tel: 022385767, 060002920


Aceste magazine de comercializare vor stimula producători agricoli să folosească mai raţional sursele financiare pentru creşterea productivităţii sectorului agroalimentar şi asigurării lor cu mijloace tehnice performante.

Contacte

Republica Moldova
Chişinău, str. Miron Costin 7
Tel. +373 (22) 49-21-31
Departamentul vînzari:
Tel. +373 061-009-986
Tel. +373 079-470-809
Tel. +373 (22) 43-86-38
Fax +373 (22) 47-36-98
Email: marketing@mecagro.md
Adresa magazinului:
Chișinău, str. Meșterul Manole 4
tel. +373 (22) 47-53-41

Căutare

Prezentare IS ITA Mecagro

Activitatea tehnico-ştiinţifică şi financiară