Noi magazine specializate

 Noi magazine specializate

Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” elaborează, confecţionează şi pune la dispoziția producătorilor agricoli o gamă largă de maşini şi utilaje necesare mecanizării sectorului agroalimentar.
În scopul promovării şi sporirii eficienţei de deservire a producătorilor agricoli, în mijloace tehnice performante, piese de schimb şi agregate Institutul pe lîngă magazinul specializat pentru comercializarea pieselor de schimb şi agregatelor (or. Chişinău, str. Meşterul Manole, 4; telefon 022475341) a deschis următoarele magazine:
                    SRL „DEVOTAMENT” – raionul Edineţ (or. Cupcini, str. Gării- 4, tel:                                                          024673946, 069145507)
                    SRL „APROTEHPRO” – raionul Comrat (or. Comrat, str. Ialpugskaia –                                                        2b, tel: 029822741,060200063


                                                   or. Chişinău (str. Munceşti -271, tel:                                                                    022855861, 020002920)

                                                   şos. Chişinău-Orhei – km 11
                                                   tel: 022385767, 060002920


Aceste magazine de comercializare vor stimula producători agricoli să folosească mai raţional sursele financiare pentru creşterea productivităţii sectorului agroalimentar şi asigurării lor cu mijloace tehnice performante.