• 1.jpg

Anunț privind modificarea rechizitelor bancare și implementarea codului IBAN

Prin prezenta, vă informăm că începînd cu 1 ianuarie 2016 toate transferurile bancare se vor efectua doar în format IBAN.

Luînd în considerație cele expuse mai sus, vă aducem la cunoștință contul la care întreprinderea va efectua plata.

 

ÎS ITA ”Mecagro”

MD-2068 Chișinău, str. Miron Costin 7

IDNO:1003600102162

TVA:0600055

BC ”Moldova-Agroindbank” SA, fil. Miron Costin

Cod Bancar:AGRNMD2X710

IBAN:MD48AG000000022516040231

Contacte

Republica Moldova
Chişinău, str. Miron Costin 7
Tel. +373 (22) 49-21-31
Departamentul vînzari:
Tel. +373 061-009-986
Tel. +373 079-470-809
Tel. +373 (22) 43-86-38
Fax +373 (22) 47-36-98
Email: marketing@mecagro.md
Adresa magazinului:
Chișinău, str. Meșterul Manole 4
tel. +373 (22) 47-53-41

Căutare

Prezentare IS ITA Mecagro

Activitatea tehnico-ştiinţifică şi financiară