• 1.jpg

Vizita Ministrului d-lui Eduard Grama şi Preşedintelui Comisiei Parlamentului pentru Agricultură Radu Mudreac la Institutul de Tehnică Agricolă ,,Mecagro’’


   Pe data de 27 iunie 2016 a avut loc o vizită a Ministrului d-lui E. Grama, Preşedintelui Comisiei Parlamentului d-lui R. Mudreac şi a Şefului Direcţiei Ştiinţă, Educaţie şi Extensiune MAIA d-nei R. Reşitca la ITA ,,Mecagro’’. 

 Scopul vizitei-studierea activităţii de cercetare-inovare şi transfer tehnologic al Institutului ,,Mecagro’’ pentru eficientizarea aportului Institutului în economia naţională. Conducerea MAIA şi a Comisiei Parlamentului a făcut cunoştinţă cu colectivul ITA ,,Mecagro’’, cu utilajele tehnologice din subdiviziunile Centrului Experimental de Transfer Tehnologic.


    Cercetătorii Institutului au prezentat elaborări actuale şi de perspectivă în domeniul protecţiei plantelor, sectorului zootehnic, producţiei biocombustibililor.
După studiul efectuat au avut loc discuţii şi făcute propuneri de rigoare privind eficientizarea activităţii Institutului ,,Mecagro’’ în domeniul mecanizării proceselor tehnologice din sectorul agroalimentar.

image-0.02.014

image-0.02.01

image-0.02.011

image-0.02.012

 

Contacte

Republica Moldova
Chişinău, str. Miron Costin 7
Tel. +373 (22) 49-21-31
Departamentul vînzari:
Tel. +373 061-009-986
Tel. +373 079-470-809
Tel. +373 (22) 43-86-38
Fax +373 (22) 47-36-98
Email: marketing@mecagro.md
Adresa magazinului:
Chișinău, str. Meșterul Manole 4
tel. +373 (22) 47-53-41

Căutare

Prezentare IS ITA Mecagro

Activitatea tehnico-ştiinţifică şi financiară