• 1.jpg

Сoncurs pentru suplinirea funcţiilor de conducere (ştiinţifice) vacante

Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”

anunţă concurs pentru suplinirea următoarelor funcţii de conducere vacante:

-      Şef  laborator Mijloace tehnice – 1 unitate

-      Şef  laborator Maşini pentru protecţia plantelor – 1 unitate

         Cerinţe faţă de candidat:  studii superioare, aptitudini de cercetare şi conducere, grad de magistru sau rezidenţiat, vechime în muncă în sfera ştiinţei şi inovării de cel puţin 5 ani, publicaţii.

         Acte necesare: copia buletinului de identitate; copia carnetului de muncă; copia diplomei de licenţă; copia diplomei de doctor habilitat sau doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, precum şi altor diplome sau titluri ştiinţifico-didactice ori onorifice; copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare (a stagiilor); lista lucrărilor ştiinţifice publicate.

Candidaţii care activează la Institut şi participă la concurs  depun cererea de participare şi înregistrează la serviciul personal numai copiile actelor ce lipsesc în dosarul personal.

Actele pentru participarea la concurs se prezintă în termen de o lună de la publicarea avizului la adresa: Republica Moldova, MD-2068, Chişinău, str.  Miron Costin,7, bir. 308, tel. 022 49-21-31.

Contacte

Republica Moldova
Chişinău, str. Miron Costin 7
Tel. +373 (22) 49–21–31

Departamentul vînzari:

Tel. +373 (68) 48–89–99
Tel. +373 (67) 43–66–98
Tel. +373 (22) 43–86–38
Fax +373 (22) 47–36–98
Email: marketing@mecagro.md

Adresa magazinului:

Chișinău, str. Meșterul Manole 4
Tel. +373 (22) 47–53–41

Căutare

Prezentare IS ITA Mecagro

Activitatea tehnico-ştiinţifică şi financiară