• 1.jpg

Invitație la Concursul pentru Achiziționarea Serviciilor de Audit

-Denumirea autorității Contractante: Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă ”Mecagro”;

-Sediul autorității contractante (adresa depunerii ofertelor): MD-2068, mun. Chișinău, str. Miron Costin 7;

-Telefon de contact: 022492131, 022497924;

-Obiectul achiziției: auditarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2017;

-Termenul-limită de depunere a ofertelor (data/ora): 12.01.2018, ora 15.00;

Contacte

Republica Moldova
Chişinău, str. Miron Costin 7
Tel. +373 (22) 49-21-31
Departamentul vînzari:
Tel. +373 061-009-986
Tel. +373 079-470-809
Tel. +373 (22) 43-86-38
Fax +373 (22) 47-36-98
Email: marketing@mecagro.md
Adresa magazinului:
Chișinău, str. Meșterul Manole 4
tel. +373 (22) 47-53-41

Căutare

Prezentare IS ITA Mecagro

Activitatea tehnico-ştiinţifică şi financiară