• 1.jpg

Сушка и измельчение растительного сырья

   

Citește mai departe...

Охлаждение и обеспыливание пеллет

Citește mai departe...

Cercetările şi încercările de exploatare a maşinei de stropit STRU-24-3000

REZUMAT: Articolul dat include metodici de încercări şi cercetări a parametrilor tehnici şi agrotehnici al stropitoarelor cu rampă p-u culturile de cîmp:  inclusiv calibrarea lor, concomitent cu verificarea funcţională a sistemului SECC; aprecierea funcţională a dispozitivului de stabilizare al rampei.

Citește mai departe...

Эксплуатационные испытания измельчителя веток и виноградной лозы

Реферат - В статье отражён опыт испытания машины для измельчения продуктов обрезки садов и виноградников. Приведены результаты фракционного состава  конечного продукта в зависимости от формы и расположения противорежущих пластин в измельчающей камере. Определена мощность, потребляемая на измельчение веток и лозы различных размеров и степеней влажности. По результатам анализа полученных зависимостей даны рекомендации по использованию измельчителей для различных хозяйственных целей и их агрегатирования с тракторами распространённых марок.

Citește mai departe...

ELABORAREA UTILAJULUI ȘI TESTAREA PRESEI DE BRICHETARE

Rezumat . Complexul constituie dintr-un tocator al masei vegetale care este conectat printr-o conductă, care transportă materialul tocat spre ciclon. În ciclon are loc separarea particolelor materialului destinat brichetării de pulberele de praf aflat în paie, după care masa alunecă pe corpul ciclonului fiind transportată de fluxul de aer a ventilatorului tocatorului spre închizătorul cu ecluze. Masa tocată ajungînd în buncherul dozator este amestecată de paletele buncherului, după care materialul se dozează cu o productivitatea stabilită presa de brichetare cu ajutorul melcului buncherului dozator. Pentru obținerea brichetelor calitative se poate de efectuat dozarea materialului în camera blocului de presare a presei de brichetare pe două căii: dozarea verticală și dozarea orizontală a materialului. După procesul de presare, brichetele sunt transportate prin răcitorul natural pentru răcirea lor spre depozitare.

Citește mai departe...

PROGRAMUL ŞI METODICA DE CERCETARE EXPERIMENTALĂ A RĂCITORULUI-TRANSPORTOR-CERNĂTOR RTC

Rezumat: Obiectul încercărilor în experienţele noastre a servit răcitorul-transportor-cernător. Construcţia lui se explică prin desenele din figurile 1 şi 2. Răcitorul-transportor-cernător conţine un cadru (1) (fig.1, fig.2) pe care este montată o manta (2) în formă de cilindru. În mantaua (2) este instalat un tambur (3) executat din plasă în interiorul căruia este întărit melcul (4), în partea de jos a mantalei sunt executate 3-4 găuri unite printr-un furtun cu ventilatorul; în axa răcitorului este instalat un reglator de aer (21).

Citește mai departe...

DISPOZITIVUL ȘI METODICA DE CERCETARE EXPERIMENTALĂ A PROCESULUI DE PRODUCERE A BRICHETELOR DIN BIOMASĂ

Rezumat. Instalaţia nominalizată este alcătuită dintr-un cadrul, pe care în partea de jos se găseşte rezervorul și motorul electric cu hidropompa NŞ-4-4. Pe masa instalaţiei este montat ansamblul de presare alcătuit din două coloane, montate pe plăcile de fixare. Pe placa de sus este întărit hidrocilindrul de forţă. Sub bucşa de umplere cu material se află placa-suport. Cu toată sistema hidraulică se comandă cu distribuitorul hidraulic.

Citește mai departe...

Performanţele motorului cu aprindere prin comprimare alimentat cu biocombustibil şi dotat cu sistem de preîncălzire

Rezumat. Sunt prezentate rezultatele cercetărilor caracteristicilor de viteză ale motorului cu aprindere prin comprimare (MAC) D–240 alimentat cu combustibil fosil (motorină) şi cu biocombustibil (ester metilic din ulei de rapiţă), precum şi amestecuri ale esterului cu motorină, benzină, etanol. Este stabilit că alimentarea MAC cu ester pur sau cu amestecuri ester-motorină asigură obţinerea acelora-şi valori ale parametrilor energetici (puterii) şi economici (consumului specific de combustibil), ca şi în cazul alimentării cu motorină. Încălzirea prealabilă a biocombustibilului până la 65 °C, asigură motorului valorile consumului specific identice cu motorină. Sistemul elaborat de încălzire prealabilă a biocombustibilului a fost testat în condiţiile exploatării de producţie a tractorului MTZ–80, confirmând rezultatele cercetărilor de stand şi demonstrând impecabilitatea de funcţionare.

Citește mai departe...

Soluţii tehnice pentru producţia biocombustibililor lichizi

Rezumat: Sunt prezentate tehnologii şi mijloace tehnice, elaborate la Institutul „Mecagro” în baza activităţii de cercetare-inovare pentru producerea biocombustibililor lichizi (alcoolului monoatomic-etanolului, esterului metilic al uleiului vegetal, amestecurilor acestora cu produsele petroliere): combina de recoltat sorgul zaharat, linii tehnologice pentru stoarcerea sucului din tulpinile sorgului şi pentru producerea biodieselului, instalaţii pentru producerea amestecurilor  combustibile şi pentru dehidratarea etanolului.

Cuvinte-cheie:biomasa, sorg zaharat, combina, presa, suc, etanol, biodiesel, instalaţii, amestecuri.

Реферат:представлены технологии и техническое средства, разработанные в Институте «Мекагро» по результатам  научной и инновационной деятельности для производства жидких биотоплив (одноатомных спиртов-этанола, метиловых эфиров растительных масел, их смесей с нефтепродуктами): комбайн для уборки сахарного сорго; технологические линии для  отжима сока из стеблей сорго и для производства биодизеля, установки для производства биотопливных смесей и для дегидратации этанола.

Ключевые слова:биомасса, сахарное сорго, комбайн, пресс, сок, этанол, биодизель, установки, смеси.

Abstract: are presented technologies and technical means, elaborated in the Institute “Mecagro” based on research and innovation activities to produce the liquid biofuels (alcohol monatomic -ethanol, vegetable oil methyl ester, mixtures there with oil products):  the combine of harvester of sweet sorghum, technological lines for squeezing juice from stems of sorghum and biodiesel production, installation for production of the fuel mixtures and for ethanol dehydration.

Keywords: biomass, sweet sorghum, combine, press, juice, ethanol, biodiesel, installation, mixtures.

Contacte

Republica Moldova
Chişinău, str. Miron Costin 7
Tel. +373 (22) 49-21-31
Departamentul vînzari:
Tel. +373 061-009-986
Tel. +373 079-470-809
Tel. +373 (22) 43-86-38
Fax +373 (22) 47-36-98
Email: marketing@mecagro.md
Adresa magazinului:
Chișinău, str. Meșterul Manole 4
tel. +373 (22) 47-53-41

Căutare

Prezentare IS ITA Mecagro

Activitatea tehnico-ştiinţifică şi financiară