• 1.jpg

Solutii tehnice pentru productia biocombustibililor solizi

Rezumat: Sunt prezentatetehnologii şi mijloace tehnice, elaborate la Institutul „Mecagro” în baza activităţii de cercetare-inovare pentru producerea biocombustibililor solizi (brichetelor, peleţilor): combina de recoltat plante cu tulpini groase, linii tehnologice pentru producerea brichetelor, peleţilor, utilaje din componenţa acestor linii (tocator pentru baloturi de paie, malaxor-condiţioner, dispozitiv pentru injectarea apei, granulator, răcitor, ciuruitor, presa de brichetat cu şoc, buncăr pentru depozitare operativă).

Cuvinte cheie:masa vegetală, recoltare, combina, tocator, paie, malaxor-condiţioner, granulator, răcitor, ciuruitor, brichete, presa.

Реферат:представлены технологии и техническое средства, разработанные в Институте «Мекагро» по результатам  научной и инновационной деятельности для производства твердых биотоплив (брикетов, пеллет): комбайн для уборки растений с толстыми стеблями,  технологические линии для производства брикетов, пеллет, оборудование из состава этих линий (измельчитесь тюков соломы, смеситель-кондиционер, приспособление для инжектирования воды, гранулятор, охладитель, просеиватель, пресс ударно-механический для брикетирования, бункер для оперативного хранения сырья).

Ключевые слова:растительная масса, уборка, комбайн, солома, измельчитесь, смеситель-кондиционер, гранулятор, охладитель, просеиватель, брикеты, пресс.

Abstract:are presented technologies and technical means, elaborated in the Institute “Mecagro” based on research and innovation activities to produce the solid biofuels (briquettes, pellets): combine of harvester plants with thick stems, technological lines for the production briquettes, pellets, equipments from the composition of these lines (chipper of straw bales, mixer-conditioner, device for the water injection, granulator, cooler, grader, press of briquette with shock, bunker for operational storage).

Keywords: vegetable mass, harvest, combine, chipper, straw, mixer-conditioner, granulator, cooler, grader, briquettes, press.

 

Contacte

Republica Moldova
Chişinău, str. Miron Costin 7
Tel. +373 (22) 49-21-31
Departamentul vînzari:
Tel. +373 061-009-986
Tel. +373 079-470-809
Tel. +373 (22) 43-86-38
Fax +373 (22) 47-36-98
Email: marketing@mecagro.md
Adresa magazinului:
Chișinău, str. Meșterul Manole 4
tel. +373 (22) 47-53-41

Căutare

Prezentare IS ITA Mecagro

Activitatea tehnico-ştiinţifică şi financiară