• 1.jpg

PROGRAMUL ŞI METODICA DE CERCETARE EXPERIMENTALĂ A RĂCITORULUI-TRANSPORTOR-CERNĂTOR RTC

     Republica Moldova, practic, nu dispune de zăcăminte fosile - cărbune, ţiţei, gaz, de aceea, necesarul de surse energetice de peste 95 la sută este nevoită să le importe. O alternativă poate fi energia regenerabilă, în deosebi, biomasa. Moldova dispune anual numai ca deşeuri vegetale peste 12 mln. tone, ce este echivalent cu 50-60 mii GWh. Pe lângă aceasta, Republica Moldova, poate cultiva plante speciale cu un potenţial energetic sporit, cum ar fi: rapiţa, topinamburul, sorgul zaharat şi altele, la utilizarea integrală a cărora se va obţine un efect economic considerabil. Este firesc de înlocuit combustibilii fosili cu cei de natură vegetală. Utilizarea efectivă şi comodă a biomasei poate fi întreprinsă doar în urma procesării ei în brichete sau pelete. Pentru aceasta a fost elaborat un utilaj pentru prelucrarea masei vegetale în pelete.

PDFDescarcă articolul

 

Contacte

Republica Moldova
Chişinău, str. Miron Costin 7
Tel. +373 (22) 49–21–31

Departamentul vînzari:

Tel. +373 (68) 48–89–99
Tel. +373 (67) 43–66–98
Tel. +373 (22) 43–86–38
Fax +373 (22) 47–36–98
Email: marketing@mecagro.md

Adresa magazinului:

Chișinău, str. Meșterul Manole 4
Tel. +373 (22) 47–53–41

Căutare

Prezentare IS ITA Mecagro

Activitatea tehnico-ştiinţifică şi financiară