• 1.jpg

Сушка и измельчение растительного сырья

   

Подробнее...

Охлаждение и обеспыливание пеллет

Подробнее...

Cercetările şi încercările de exploatare a maşinei de stropit STRU-24-3000

REZUMAT: Articolul dat include metodici de încercări şi cercetări a parametrilor tehnici şi agrotehnici al stropitoarelor cu rampă p-u culturile de cîmp:  inclusiv calibrarea lor, concomitent cu verificarea funcţională a sistemului SECC; aprecierea funcţională a dispozitivului de stabilizare al rampei.

Подробнее...

Эксплуатационные испытания измельчителя веток и виноградной лозы

Реферат - В статье отражён опыт испытания машины для измельчения продуктов обрезки садов и виноградников. Приведены результаты фракционного состава  конечного продукта в зависимости от формы и расположения противорежущих пластин в измельчающей камере. Определена мощность, потребляемая на измельчение веток и лозы различных размеров и степеней влажности. По результатам анализа полученных зависимостей даны рекомендации по использованию измельчителей для различных хозяйственных целей и их агрегатирования с тракторами распространённых марок.

Подробнее...

ELABORAREA UTILAJULUI ȘI TESTAREA PRESEI DE BRICHETARE

Rezumat . Complexul constituie dintr-un tocator al masei vegetale care este conectat printr-o conductă, care transportă materialul tocat spre ciclon. În ciclon are loc separarea particolelor materialului destinat brichetării de pulberele de praf aflat în paie, după care masa alunecă pe corpul ciclonului fiind transportată de fluxul de aer a ventilatorului tocatorului spre închizătorul cu ecluze. Masa tocată ajungînd în buncherul dozator este amestecată de paletele buncherului, după care materialul se dozează cu o productivitatea stabilită presa de brichetare cu ajutorul melcului buncherului dozator. Pentru obținerea brichetelor calitative se poate de efectuat dozarea materialului în camera blocului de presare a presei de brichetare pe două căii: dozarea verticală și dozarea orizontală a materialului. După procesul de presare, brichetele sunt transportate prin răcitorul natural pentru răcirea lor spre depozitare.

Подробнее...

PROGRAMUL ŞI METODICA DE CERCETARE EXPERIMENTALĂ A RĂCITORULUI-TRANSPORTOR-CERNĂTOR RTC

Rezumat: Obiectul încercărilor în experienţele noastre a servit răcitorul-transportor-cernător. Construcţia lui se explică prin desenele din figurile 1 şi 2. Răcitorul-transportor-cernător conţine un cadru (1) (fig.1, fig.2) pe care este montată o manta (2) în formă de cilindru. În mantaua (2) este instalat un tambur (3) executat din plasă în interiorul căruia este întărit melcul (4), în partea de jos a mantalei sunt executate 3-4 găuri unite printr-un furtun cu ventilatorul; în axa răcitorului este instalat un reglator de aer (21).

Подробнее...

DISPOZITIVUL ȘI METODICA DE CERCETARE EXPERIMENTALĂ A PROCESULUI DE PRODUCERE A BRICHETELOR DIN BIOMASĂ

Rezumat. Instalaţia nominalizată este alcătuită dintr-un cadrul, pe care în partea de jos se găseşte rezervorul și motorul electric cu hidropompa NŞ-4-4. Pe masa instalaţiei este montat ansamblul de presare alcătuit din două coloane, montate pe plăcile de fixare. Pe placa de sus este întărit hidrocilindrul de forţă. Sub bucşa de umplere cu material se află placa-suport. Cu toată sistema hidraulică se comandă cu distribuitorul hidraulic.

Подробнее...

Performanţele motorului cu aprindere prin comprimare alimentat cu biocombustibil şi dotat cu sistem de preîncălzire

Rezumat. Sunt prezentate rezultatele cercetărilor caracteristicilor de viteză ale motorului cu aprindere prin comprimare (MAC) D–240 alimentat cu combustibil fosil (motorină) şi cu biocombustibil (ester metilic din ulei de rapiţă), precum şi amestecuri ale esterului cu motorină, benzină, etanol. Este stabilit că alimentarea MAC cu ester pur sau cu amestecuri ester-motorină asigură obţinerea acelora-şi valori ale parametrilor energetici (puterii) şi economici (consumului specific de combustibil), ca şi în cazul alimentării cu motorină. Încălzirea prealabilă a biocombustibilului până la 65 °C, asigură motorului valorile consumului specific identice cu motorină. Sistemul elaborat de încălzire prealabilă a biocombustibilului a fost testat în condiţiile exploatării de producţie a tractorului MTZ–80, confirmând rezultatele cercetărilor de stand şi demonstrând impecabilitatea de funcţionare.

Подробнее...

Контакты

Республика Молдова,
г. Кишинёв, ул. Мирон Костин 7
тел. +373 (22) 49-21-31
Департамент продаж:
Tel. +373    061-009-986
Tel. +373 079-470-809
Tel. +373 (22) 43-86-38
Fax +373 (22) 47-36-98
Email: marketing@mecagro.md
 Адрес магазина:
Кишинёв, ул. Мештерул Маноле 4
тел. +373 (22) 47-53-41

Презентация ГП ИСХТ Mecagro

Поиск

Activitatea tehnico-ştiinţifică şi financiară