ÎS ITA ”MECAGRO”

   Institutul de Tehnică Agricolă (ITA) „Mecagro”este instituţia de bază în domeniul mecanizării agriculturii şi industriei prelucrătoare din Republica Moldova. Reieşind din obiectivele de bază, Institutul elaborează documente de politici privind dezvoltarea mecanizării sectorului agroalimentar şi utilizarea eficientă a mijloacelor tehnice, efectuează cercetări ştiinţifice şi proiectări tehnologice, elaborează tehnologii şi mijloace tehnice pentru sectorul agroalimentar, pentru producerea şi utilizarea surselor regenerabile de energie

CREDIT TEHNIC

IS ITA "MECAGRO" oferă finanțare pentru procurarea tehnicii agricole în rate la condiții avantajoase

PARTENERI

RussiaRomania