Главная / Publicatii / Elaborarea utilajului automatizat pentru producerea nutrețului combinat

Elaborarea utilajului automatizat pentru producerea nutrețului combinat

Zootehnia este o ramură importantă a agriculturii, care are drept scop creşterea, reproducerea, ameliorarea raselor şi exploatarea animalelor agricole. Creşterea şi ameliorarea raselor de animale este necesară pentru asigurarea populaţiei cu produse animaliere, a industriei alimentare şi uşoare cu materii prime, a agriculturii cu îngrăşăminte organice şi cu forţă de tracţiune. Situaţia creşterii animalelor constituie, pe plan mondial, obiectul unor ample preocupări ştiinţifice şi tehnice – activităţi permanent actuale şi importante pentru sectorul agroalimentar. Spre deosebire de situaţia din Republica Moldova creşterea şi exploatarea animalelor în ţările economic dezvoltate capătă tot mai mult un caracter industrial, se implementează mijloace de muncă mecanizate şi chiar automatizate, tehnologii performante de reproducţie, hrănire şi întreţinere, folosind în acelaşi timp un material biologic din ce în ce mai valoros.

La ÎS ITA «MecAgro» este elaborat utilajul pentru producerea nutrețului combinat cu productivitatea de peste 2000 kg/h.

RussiaRomania