Concasor vertical cu cuțite CN 1000

Destinație
Pentru tocarea cerealelor și boboaselor cu umiditatea nu mai mare de 20 %

Denumirea indicatorului Un. măs. Valoarea
Productivitate kg/h 1000 – 1500
Puterea instalată kW 11
Dimensiuni de gabarit m 1,05 × 0,95 × 1,8
Concasorul este dotat cu separator de corpuri solide sub formă de sită și captatoare de particule metalice, ceea ce asigură un termen lung de funcționare.
 Datorită utilizării sitei în formă de coș, a posibilității de reversare a rotorului concasorului, se obține o structură optimă a produsului tocat și o uzură uniformă a cuțitelor și sitelor fără schimbarea frecventă a elementelor de lucru
Avantaje
Datorită folosirii sitei asamblate cu suprafețe orizontale și radiale, se atinge o productivitate înaltă cu un consum minim de energie
RussiaRomania