Mașina pentru alimentarea stropitorilor staționară MAS 4000SE/SA/SM*

Destinație
Pentru prepararea lichidelor de lucru sub formă de soluții,
emulsii, suspensii, inclusiv lichid Bordeaux, utilizate pentru
tratarea livezilor, viilor și culturilor de câmp

Denumirea indicatorului Un. măs. Valoarea
Productivitatea preparării lichidului de lucru într-o oră de
timp util, min
m.cub/h 10
Capacitatea rezervoarelor:
▶ Rezervor principal
▶ Rezervor pentru dispozitivul de spălare
m.cub 4
0,5
Neuniformitatea concentrației lichidului de lucru în
rezervorul principal, max
% 5
Concentrația lichidelor de lucru preparate % 0,2 – 10
Masa kg 980
Se utilizează în toate zonele horticole
* Modificări:
▶ SE – cu acționare electrică (putere instalată — 5,5 kW);
▶ SA – cu motor cu ardere internă (putere — 6,6 kW);
▶ SM – cu acționare de la APP tractor (putere solicitată — 15 kW)
RussiaRomania