Главная / Noutati / Şedinţa Consiliului Ştiinţific al Institutului „Mecagro”

Şedinţa Consiliului Ştiinţific al Institutului „Mecagro”

Şedinţa Consiliului Ştiinţific al Institutului „Mecagro”

La 15 decembrie curent a avut loc şedinţa Consiliului Ştiinţific al ITA „Mecagro”, prezidată de directorul Institutului, membru cor. AŞM Ion Hăbăşescu

Ordinea de zi a şedinţei:

Raportul privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională în a. 2011÷2014 a subdiviziunilor Institutului ITA „Mecagro”

   Raportori:

Hăbăşescu Ion – director, membru cor. AŞM, doctor habilitat în ştiinţe tehnice
Balaban Nicolae – şef laborator Mijloace tehnice
Vasilevschi Sergiu – şef laborator Maşini pentru protecţia plantelor
Chirău Ion – şef laborator Sisteme mecatronice
Severin Gheorghe – şef laborator Marketing şi relaţii externe, doctor în ştiinţe agricole
În lucrările Consiliului Ştiinţific au participat:

Din partea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare

Reşitca Rodica – şef, Direcţia ştiinţă, formare profesională şi extensiune rurală
Cîrlig Eugenia – specialist principal, Direcţia ştiinţă, formare profesională şi extensiune rurală
Frasineanu-Rusnac-Magdalena – specialist principal, Direcţia ştiinţă, formare profesională şi extensiune rurală
Din partea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Găină Boris – academician-coordonator al SŞA
Stratan Nicolae – şef Direcţie politici în domeniul ştiinţei al AŞM
Din partea Staţiei de Stat pentru Încercarea Maşinilor

Ţap Eduard – director
Guţu Eugen – specialist principal
Grozdev Nicolae – specialist principal
Din partea Î.S. Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”

Hăbăşescu Ion – director, membru cor. AŞM, doctor habilitat în ştiinţe tehnice
Cerempei Valerian – director adjunct pe Probleme de ştiinţă, doctor în ştiinţe tehnice
Balaban Nicolae – şef laborator Mijloace tehnice
Vasilevschi Sergiu – şef laborator Maşini pentru protecţia plantelor
Chirău Ion – şef laborator Sisteme mecatronice
Severin Gheorghe – şef laborator Marketing şi relaţii externe, doctor în ştiinţe agricole
Golomoz Anatolie – director adjunct pentru Producţie experimentală
Molotcov Iurie – şef sector Surse Regenerabile de Energie
Raicov Victor – cercetător ştiinţific
Mistreţ Tudor – inginer proiectant,
membrii consiliului ştiinţific şi alţi colaboratorii ai Institutului „Mecagro” (total – 53 persoane).

Raportorii au prezentat informaţia privind rezultatele obţinute de către subdiviziunile Institutului şi integral de către Institutul „Mecagro” în anii 2011÷2014.

Membrii Consiliului Ştiinţific al ITA „Mecagro” şi reprezentanţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al RM au apreciat înalt rezultatele obţinute de către colaboratorii ITA „Mecagro”.

RussiaRomania