Главная / Utilaj pentru prepararea nutrețului combinat

Utilaj pentru prepararea nutrețului combinat

Destinație
Pentru amestecarea operativă cu omogenitate înaltă a componentelor nutrețului combinat friabil

Destinație
Pentru tocarea cerealelor și boboaselor cu umiditatea nu mai mare de 20 %

Destinație
Este destinat pentru cântărirea automată,dozarea și ambalarea făinei, nutrețului combinat, cereale și alte produse cu caracteristici
fizice și tehnice similare în pungi deschise

Destinație
Pentru cântărirea, dozarea și ambalarea făinei, nutrețului combinat, a cerealelor și a altor produse în vrac cu caracteristici fizice și tehnice similare în pungi deschise

Denumirea indicatorului Un. măs. Valoarea Productivitatea, max kg/h 600 Putere instalată kw 10,5 Omogenitatea produsului % 90 – 95 Personal de deservire pers 1 Dimensiuni de gabarit m 3,07 × 1,3 × 2,78 Asigură transportarea pneumatică a componentelor materiei prime din buncărele operative, dozarea continuă a fiecărui component, curățarea de impurități, tocarea materieiprime, amestecul componentelor […]

Denumirea indicatorului Un. măs. Valoarea Productivitatea, max kg/h 1200 Putere instalată kw 19,5 Durata amestecării min 1,5 – 2 Omogenitatea produsului % 98 Personal de deservire pers 1 Dimensiuni de gabarit m 5,56×2,1×4,73 Asigură transportarea pneumatică a componentelor materiei prime din buncărele operative, dozarea continuă a fiecărui component, curățarea de impurități, tocarea materiei prime, amestecul […]

Denumirea indicatorului Un. măs. Valoarea Productivitatea, max kg/h 2000 Putere instalată kw 30 Durata amestecării min 1,5 – 2 Omogenitatea produsului % 98 Personal de deservire pers 1 Dimensiuni de gabarit m 5,5 2,3 2,0 Asigură transportarea pneumatică a componentelor materiei prime din buncărele operative, dozarea continuă a fiecărui component, curățarea de impurități minerale sau […]

RussiaRomania