Главная / Publicații

Publicații

Elaborarea utilajului automatizat pentru producerea nutrețului combinat

Zootehnia este o ramură importantă a agriculturii, care are drept scop creşterea, reproducerea, ameliorarea raselor şi exploatarea animalelor agricole. Creşterea şi ameliorarea raselor de animale este necesară pentru asigurarea populaţiei cu produse animaliere, a industriei alimentare şi uşoare cu materii prime, a agriculturii cu îngrăşăminte organice şi cu forţă de…

Performanţele motorului cu aprindere prin comprimare alimentat cu biocombustibil şi dotat cu sistem de preîncălzire

   Mijloacele tehnice, dotate cu motoare cu aprindere prin comprimare, consumă anual aproximativ 350 mii tone de motorină, care este importată, consumând surse financiare considerabile şi tot odată afectând starea ecologică, precum şi securitatea energetică a ţării. Ca urmare a situaţiei date este necesar de a elabora tehnologii şi mijloace tehnice…

DISPOZITIVUL ȘI METODICA DE CERCETARE EXPERIMENTALĂ A PROCESULUI DE PRODUCERE A BRICHETELOR DIN BIOMASĂ

În prezent, pe plan mondial se observă o trecere intensivă de la sursele energetice tardiţionale la surse de energie regenerabilă şi aplicarea măsurilor de eficientizare energetică. Una din principalele surse de energie regenerabilă este energia biomasei, iar unul din cele mai răspîndite produse bioenergetice este brichetul. Calitatea brichetului depinde de…

Выбор способа виброизоляции рыхлителя с вибрационной активацией рабочих органов

Снижение тягового сопротивления почвообрабатывающих машин является актуальной задачей современного сельскохозяйственного машиностроения в связи с большим объёмом работ данного типа и ростом цен на горюче-смазочные материалы. Один из современных способов повышения экономичности работы плугов и рыхлителей – вибрационное побуждение рабочих органов, сопровождающее процесс пахоты. В институте «MECAGRO» разработан и изготовлен экспериментальный…

Elaborarea utilajului automatizat pentru producerea nutrețului combinat

Zootehnia este o ramură importantă a agriculturii, care are drept scop creşterea, reproducerea, ameliorarea raselor şi exploatarea animalelor agricole. Creşterea şi ameliorarea raselor de animale este necesară pentru asigurarea populaţiei cu produse animaliere, a industriei alimentare şi uşoare cu materii prime, a agriculturii cu îngrăşăminte organice şi cu forţă de…

Testarea agregatului pentru administrarea îngrășămintelor granulate în plantațiile multianuale

În prezent sânt produse o gamă variată de utilaje pentru administrarea îngrășămintelor granulate în vii și livezi. Majoritatea modelelor produse de firmele străine folosesc în construcțiile utilajelor pentru administrarea îngrășămintelor dispozitive hidraulice, pneumatice pentru reglarea lățimii de lucru, adâncimii ceea ce fac construcțiile mai complicate, masive, grele și costisitoare. La…

Влияние коэффициента полнодревесности сырья на производительность рубильной машины барабанного типа

В статье отражён опыт испытания машины для переработки отходов лесозаготовок и других древесных материалов на технологическую щепу. Определена степень влияния на производительность машины коэффициента полнодревесности сырья и эффекта торможения сырья ножами измельчающего барабана. По результатам анализа даны рекомендации по использованию рубильных машин барабанного типа для древесных материалов различных размеров.

Сушка и измельчение растительного сырья

С целью совершенствования созданного нами ранее оборудования для кондиционирования измельченных древесных отходов по влажности и расширения его функциональных возможностей был разработан и изготовлен экспериментальный комплект агрегатов с расширенными технологическими возможностями, объединяющий процессы сушки и измельчения с использованием хорошо зарекомендовавших себя вихревых эффектов.

Пути повышения эффективности процесса перемешивания рабочего раствора в баке опрыскивателя

Опрыскиватели по своему назначению подразделяются на вентиляторные (садо-виноградниковые) и штанговые (полевые). Основным требованием к опрыскивателям является качество распыления рабочего раствора с соблюдением нормы внесения. Не менее важным является качество подготовки и поддержания концентрации рабочего раствора, на что существенное влияние оказывает работа перемешивающих устройств – в нашем случае гидравлических мешалок Рис.1.,…

Эксплуатационные испытания измельчителя веток и виноградной лозы

Традиционным методом удаления обрезанных веток и лозы в садах и виноградниках является сгребание и вывозка на межклеточные дороги при помощи грабельных устройств типа СВ-1; ЛНВ-1,5 и др. [1]. Недостаток этого способа – накапливание убранного материала в виде буртов, которые затрудняют проведение сельскохозяйственных работ, а также, при определённых условиях, получают склонность…

RussiaRomania