Главная / Publicatii / PROGRAMUL ŞI METODICA DE CERCETARE EXPERIMENTALĂ A RĂCITORULUI-TRANSPORTOR-CERNĂTOR RTC

PROGRAMUL ŞI METODICA DE CERCETARE EXPERIMENTALĂ A RĂCITORULUI-TRANSPORTOR-CERNĂTOR RTC

Republica Moldova, practic, nu dispune de zăcăminte fosile – cărbune, ţiţei, gaz, de aceea, necesarul de surse energetice de peste 95 la sută este nevoită să le importe. O alternativă poate fi energia regenerabilă, în deosebi, biomasa. Moldova dispune anual numai ca deşeuri vegetale peste 12 mln. tone, ce este echivalent cu 50-60 mii GWh. Pe lângă aceasta, Republica Moldova, poate cultiva plante speciale cu un potenţial energetic sporit, cum ar fi: rapiţa, topinamburul, sorgul zaharat şi altele, la utilizarea integrală a cărora se va obţine un efect economic considerabil. Este firesc de înlocuit combustibilii fosili cu cei de natură vegetală. Utilizarea efectivă şi comodă a biomasei poate fi întreprinsă doar în urma procesării ei în brichete sau pelete. Pentru aceasta a fost elaborat un utilaj pentru prelucrarea masei vegetale în pelete.

RussiaRomania