Mașină de stropit cu ventilator SLV 1000/1500/2000

Destinație
Pentru combaterea bolilor și dăunătorilor în plantațiile
multianuale (livezi cu înălțimea de până la 5 m, distanța
între rânduri de până la 6 m și vii cu distanța între
rânduri de 2,5 m și mai mare)

Denumirea indicatorului

Un. măs.

Valoarea
SLV 1000
SLV 1500 SLV 2000
Productivitatea într-o oră de timp util:
▶ livadă (distanța între rânduri 4 m)
▶ vie (distanța între rânduri 3 m)
ha/h 2,4 – 6,4
3,6 – 7,2
Viteza de lucru km/h 6 – 8
Lățimea de lucru:
▶ livadă (distanța între rânduri până la 6 m)
▶ livadă (distanța între rânduri până la 4 m)
▶ vie (distanța între rânduri până la 3 m)
rând 1 – 2
2 – 3
2 – 3
Capacitatea rezervorului metru cub 1,0 ± 0,05 1,5 ± 0,02 2 ± 0,02
Consum lichid de lucru l/ha 200 – 1000
Viteza de transportare, max km/h 20
Masa constructivă a mașinii, max kg 600 800 900
Dimensiuni de gabarit, max
▶ lungime
▶ lățime
▶ înălțime
m 3,0
1,45
2,2
3,7
1,7
2,1
4,2
1,7
2,2
Se utilizează în toate zonele horticole, cu excepția pantelor cu înclinație mare (ce depășesc 7°).
RussiaRomania